ۻ
[22.06.2011]   !

   70 .    . .   , .  ,     !

 

1941 .  .

 

 

  ::     ::     ::     ::     ::     ::     ::     ::     ::     ::     ::     ::     ::   ۻ   ::     ::     ::