ۻ
[10.10.2008]  

    . , - .

 

    , -, , . 1911 . , , - . . ?

 

 

:    --  .  "", 1911 .

 

 

:    --  .  "", 1911 .

 

 

 

 

 

  ::     ::     ::     ::     ::     ::     ::     ::     ::     ::     ::     ::     ::   ۻ   ::     ::     ::