ۻ
[25.01.1992]   ,

 :     (, , , , , , , , ,  .), Vladimir Vysocki. : , , , 25 1992 .   . .   . ,  . ., 25 , 1992 .

 

  

   ,

 

 

    54 .

 

   . , .

 

  

 

   : . , . . .

  ::     ::     ::     ::     ::     ::     ::     ::     ::     ::     ::     ::     ::   ۻ   ::     ::     ::