ۻ
[27.10.1987]  

 :     (, , , , , , , , ,  .), Vladimir Vysocki. , 27.10.1987 . ߻.   . .   . ,  . .

26 -

 

, , .

 

.

.

.

.

, .

.

.

 

: , , , , , , , , , , , , .

 

1919 .

 

, ,

, , , ,

, .

 

.

 

 

 

  ::     ::     ::     ::     ::     ::     ::     ::     ::     ::     ::     ::     ::   ۻ   ::     ::     ::