ۻ
[01.01.1993]   λ

 :     (, , , , , , , , ,  .), Vladimir Vysocki. , 1 1993 .  λ.   . .   . ,  . . , 1 1993 .

 

λ

. . 5 000 .

 

: (095) 297-41-00, .

  ::     ::     ::     ::     ::     ::     ::     ::     ::     ::     ::     ::     ::   ۻ   ::     ::     ::