ۻ
[08.03.1987]   ѻ

, 12, , 1987

 

 

  

 

 :     (, , , , , , , , ,  .), Vladimir Vysocki. , 12, , 1987.  ѻ.   . .   . ,  . .   <...> , . . - (.). ? . ( ). ... , , , .<...>

  ::     ::     ::     ::     ::     ::     ::     ::     ::     ::     ::     ::     ::   ۻ   ::     ::     ::