ۻ
[31.12.1990]   1990

 :     (, , , , , , , , ,  .), Vladimir Vysocki. , 52, 1990 .   . .   . ,  . ., 52, 1990 .

 

<...> -2 , , , , .

 

   82-, , , 25 .

 

  ::     ::     ::     ::     ::     ::     ::     ::     ::     ::     ::     ::     ::   ۻ   ::     ::     ::